Actueel

Kabinet wijst hogere pensioenleeftijd af

Het kabinet neemt het voorstel van de commissie-Bakker om vanaf 2016 de pensioenleeftijd geleidelijk op te trekken naar 67 jaar, niet over. De regering wil eerst meer mensen tot hun 65ste aan het werk krijgen en de praktijk van het vervroegd pensioen uitbannen. Dat was afgelopen vrijdag de reactie van minister Donner van Sociale Zaken op het rapport van de commissie-Bakker over een hogere arbeidsdeelname.

Lees verder...

'Werken tot 67 jaar voor hetzelfde pensioen'

DEN HAAG - Om te bevorderen dat werknemers in de toekomst doorwerken tot hun 67ste, moet niet alleen de AOW-leeftijd omhoog, maar moet ook de pensioenopbouw worden beperkt. Gepensioneerden moeten daarnaast gaan meebetalen aan hun AOW. 
 
Dat staat in het advies "Naar een toekomst die werkt", dat de commissie-Bakker maandag aan het kabinet heeft gepresenteerd. Het bevat 43 voorstellen om tot 2016 zo’n 400 duizend extra mensen aan het werk te helpen. De commissie, onder leiding van TNT-topman Peter Bakker, werd eind vorig jaar in het leven geroepen om een kabinetscrisis te voorkomen. Regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie stonden toen lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie rond versoepeling van het ontslagrecht.

Lees verder...

Werkgever geeft weinig informatie over pensioen

Slechts een kwart (25%) van de werkgevers informeert het personeel actief over het pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Pensioenkijker.nl. Maar volgens de Pensioenwet zijn werkgever en pensioenfonds samen verantwoordelijk zijn voor de informatie voor de werknemer.
Het grootste gedeelte van de werkgevers (66%) acht de pensioenuitvoerder het meest geschikt voor een werknemer om informatie in te winnen.

Lees verder...