Bedrijfsprofiel

de Laat Assurantiƫn. Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk zekerheid te bieden bij het vormgeven van al uw plannen. We voelen ons sterk betrokken bij u en uw bedrijf. Deze persoonlijke aanpak is ons heel wat waard. Sterker nog, het is de essentie van alles wat we doen.

de Laat Assurantiën en de Wet op het Financieel Toezicht

Sedert geruime tijd is sprake van invoering van de Wet Financiële Dienstverlening. Deze wet is bedoeld, anders dan voorheen middels “passieve” SER inschrijvingen, alle financiële dienstverleners aan een “actieve” vergunning te onderwerpen en financiële dienstverleners, die (1) niet deskundig zijn, (2) niet integer zijn, (3) de bedrijfsvoering niet op orde hebben, (4) geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten hebben, (5) geen kwaliteitsadvies geven en (6) geen klachten – en incidentenregeling toepassen, de vergunning tot uitoefening van het financiële bedrijf te ontnemen. De invoering is meerdere malen uitgesteld. Ondanks het uitstel heeft de Laat Assurantiën gewerkt aan een gefaseerde invoer.

Per 14 januari 2006 is aan de Laat Assurantiën het AFM vergunningnummer 12005583 toegekend. Met ingang van 1 januari 2007 heeft de Wet op het financieel toezicht (de Wft) de WFD vervangen. De dienstverlening die wij voorstaan betekent optimale openheid en duidelijkheid. Zowel de zakelijke als particuliere relatie krijgt inzicht in de producten en de wijze waarbij wij hen ondersteunen. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u of uw bedrijf centraal. In de dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs binnen ons kantoor. Hierin vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Deze dienstenwijzer kunt u downloaden. Hierin kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij bijvoorbeeld van u mogen verlangen.

Klachtenregeling: Als u een klacht heeft over een afhandeling of over onze werkwijze in het algemeen of gebrekkige informatie over de wijze van ons dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. De klachtenbrief dient schriftelijk en aangetekend gericht te zijn aan de directie. Na ontvangst nemen wij snel contact met u op. Mochten wij niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG te Den Haag, Telefoon: 0900-3552248 (10 ct/min.), E-mail info@kifid.nl, Website: http://www.kifid.nl.

Download hier onze dienstenwijzer

Dienstenwijzer Particulier De Laat AssurantiĆ«n v1.2.pdf 69.58 KB
Dienstenwijzer MKB De Laat AssurantiĆ«n v1.2.pdf 65.72 KB

Bovengenoemde dienstenwijzers betreffen beide PDF bestanden. Mocht u nog niet beschikken over acrobatreader (de software om de PDF bestanden te kunnen openen) dan kunt u middels onderstaande link kosteloos de betreffende software downloaden.

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html

logo_NBVA.gif
seh.gif