Richtlijn 271 in hoofdlijnen

 
Pensioen verwerkt in uw jaarrekening
Bedrijven met meer dan vijftig werknemers en waar sprake is van een toegezegd pensioen (zoals salarisdienst- tijd regelingen en beschikbare premie in combinatie met een salarisdiensttijd toezegging) kunnen te maken krijgen met Richtlijn 271. Als gevolg van deze wettelijke verplichting moet u dan het saldo van de pensioen- verplichting en het pensioenvermogen in de jaarrekening van uw bedrijf verwerken. Wilt u weten of de pensioenregeling van uw bedrijf onder de Richtlijn 271 valt, neem dan contact op met uw accountant.
 
Dubbele dienstverlening
Voor de Richtlijn 271-opgave heeft u de juiste en actuele gegevens van uw pensioenregeling nodig. Deze gegevens kunt u – via De Laat Assurantiën – opvragen bij een speciaal team van de betreffende pensioenverzekeraar. Vervolgens kunt u met deze gegevens zelf een berekening laten uitvoeren. In de meeste gevallen kan de verzekeringsmaatschappij dit ook voor u laten verzorgen. Daarvoor werken zij onder andere samen met Deloitte en Pricewaterhouse- Coopers. Zij verzorgen voor u de actuariële berekening met een complete toelichting die u integraal kunt opnemen in uw jaarrekening. Aan het opstellen van het gegevensoverzicht en de complete opgave zijn kosten verbonden. Neem contact met ons op voor meer informatie.  
 
Interesse?
Valt uw pensioenregeling onder de Richtlijn 271-verplichting? En wilt u meer weten over onze dienstverlening op pensioengebied? Neem dan contact op met ons op 0413-252154 of per email info@delaat-assurantien.nl.